Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 01/07/2021
Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 30, tháng 7, năm 2021, Hội đồng nhân dân Phường 4, TP. Cao Lãnh tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất, khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự kỳ họp có sự tham dự của: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Ban Tổ chức Thành ủy; Ông Lê Văn Tuấn – Trưởng ban Kinh tế Xã hội TUV/ BT Đảng ủy phường 4 – Chủ tịch UBND phường 4 và Ông Võ Minh Khanh – Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Tại kỳ họp đã thông Báo cáo của Ủy ban bầu cử phường kết quả

Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 01/07/2021
Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 30, tháng 7, năm 2021, Hội đồng nhân dân Phường 4, TP. Cao Lãnh tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất, khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự kỳ họp có sự tham dự của: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Ban Tổ chức Thành ủy; Ông Lê Văn Tuấn – Trưởng ban Kinh tế Xã hội TUV/ BT Đảng ủy phường 4 – Chủ tịch UBND phường 4 và Ông Võ Minh Khanh – Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Tại kỳ họp đã thông Báo cáo của Ủy ban bầu cử phường kết quả

Công bố kết quả bầu cử

Ngày đăng: 03/06/2021
Công bố kết quả bầu cử
http://phuong4.tpcaolanh.dongthap.gov.vn/notes/userfiles/files/NGHI%20QUYET%20C%C3%94NG%20B%E1%BB%90%20K%E1%BA%BET%20QU%E1%BA%A2%20B%E1%BA%A6U%20C%E1%BB%AC(6).doc

kỳ họp HĐND phường 4 lần thứ 10

Ngày đăng: 06/08/2019
kỳ họp HĐND phường 4 lần thứ 10
Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 10 Ngày 25/7, Phường 4, TP.Cao Lãnh tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 10, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp đã thông qua Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Thông qua Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND phường. Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của

Chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND lần thứ nhất năm 2018

Ngày đăng: 26/04/2018
Chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND lần thứ nhất năm 2018
Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những hình thức giám sát quan trọng của HĐND, thể hiện vị thế của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND và hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND. Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND, căn cứ vào chương trình phiên họp, ý kiến kiến nghị của