Cổng thông tin điện tử Phường 4

Phường 4 nỗ lực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số

Ngày đăng: 31/08/2023
Phường 4 nỗ lực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số trong cải cách hành chính mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò làm nòng cốt. Thành viên Tổ Cộng nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt các ứng dụng Tổ công nghệ số cộng đồng phường có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình,

Phường 4 tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn

Ngày đăng: 28/08/2023
Phường 4 tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn
Ngày 25/8/2023,Uỷ ban nhân dân phường 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn và sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố và thành viên tổ cài đặt và thu thập thông tin hồ sơ Sổ sức khoẻ điện tử phường cùng dự. Quang cảnh Hội nghị Theo đó, Ứng dụng Sổ khám bệnh điện tử giúp bạn đặt lịch khám cho mình hoặc người thân; chủ động lựa chọn khung giờ, bác sĩ khám; tại tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh