Thành phố cao lãnh
Ý kiến phản hồi
Công đến với hoa sen sấy khô cũng từ sự đam mê nghiên cứu và cả do “duyên số”. Trong một lần đến Đà Lạt, có dịp tiếp xúc với nghệ nhân Nguyễn Công Hóa, chuyên làm hoa khô, từ đó Công nảy ra ý tưởng làm hoa sen sấy ... Xem thêm
Tháng 02/2017 - Đoàn Nhựt Trung

Tin ngan

Ngày đăng: 08/05/2019
Tin ngan
thăm gia đình chính sách

tài liệu tuyên truyền Về Luật Tiếp cận thông tin và các Chính sách có hiệu lực trong Tháng 10/2018

Ngày đăng: 10/10/2018
tài liệu tuyên truyền Về Luật Tiếp cận thông tin và các Chính sách có hiệu lực trong Tháng 10/2018
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Về Luật Tiếp cận thông tin và các Chính sách có hiệu lực trong Tháng 10/2018 _______________ Câu 1. Hãy cho biết một số Chính sách có hiệu lực trong tháng 10/2018 bao gồm các chính sách nào? Trả lời: (1) Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo: Nghị định 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 1/10 quy định: Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện: Có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù

HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ KHÓM 1

Ngày đăng: 09/05/2018
HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ KHÓM 1
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm, ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 – 30-4-2018). Được sự thống nhất của Đảng ủy phường 4. Chi bộ khóm 1 tổ chức họp mặt nhìn lại chặn đường 35 năm chi bộ khóm 1 được thành lập Đây là dịp mỗi chúng ta mỗi thế hệ Đảng viên của chi bộ khóm 1 nhìn lại chặn đường từ những năm đầu mới thành lập chi bộ và suốt quá trình phát triển cho đến ngày hôm nay, để mỗi đồng chí Đảng viên chi bộ ra sức phấn đấu nhiều hơn nữa